Haal het beste uit uw mensen, uw organisatie, uw processen en uzelf

Intergrid bied effectieve hulp bij het ondernemen en het gezond houden of krijgen van uw organisatie

Strategische vraagstukken

Wat wilt u zijn en voor wie? Waarin bent u als organisatie bijzonder? Wat drijft u als organisatie én als ondernemer? Welke stappen moeten de komende 1 tot 5 jaar gezet worden? Moet je groeien of oogsten? Hoe houdt je klanten en personeel vast?
Dit is zomaar een greep uit de vragen waar ik ondernemers mee help. Daarbij gaat het vooral om het in balans brengen van doelen, concept, cultuur en processen. Continuïteit, winst en groei zijn afgeleiden daarvan.

Het geheim van succes

Succes is het resultaat van heel veel kleine stapjes op weg naar de invulling van een helder, gezamenlijk middellange-termijn doel. Daarvoor dient er een concrete basis te zijn, aan de hand waarvan je iedere keuze, ieder besluit, iedere uitgave én het eindresultaat kunt toetsen. Dit vraagt focus en discipline, om constant te verbeteren. Stap voor stap.

Procesoptimalisatie

Het is mijn ervaring dat 90% van de oorzaken van - dus oplossingen voor - problemen en uitdagingen, binnen een organisatie zelf te vinden zijn. Bij veruit de meeste organisaties kan het netto rendement substantieel worden verbeterd als interne processen en communicatie beter op elkaar afgestemd zijn. Vaak kan dit al snel en met een relatief kleine investering worden gerealiseerd.

No-nonsens
Ik werk met een concrete, no-nonsens aanpak. Hierbij richt ik mij vooral op hoe bestaande zaken efficiënter kunnen worden ingericht of uitgevoerd.
U en uw mensen staan daarbij centraal, zodat een oplossing intern gedragen wordt en iedereen zich bewust wordt van zijn of haar rol en verantwoordelijkheid binnen het geheel.

In één keer goed
Samen met uw organisatie breng ik de doelstellingen, de processen en de communicatie binnen uw organisatie in kaart. Om vervolgens efficiencylekken concreet aan te pakken, zodat de kwaliteit van de output toeneemt en doorlooptijden afnemen; vaak in combinatie met concrete besparingen.

Het resultaat:

 • Een betere aansturing
 • Meer onderlinge samenhang
 • Een grotere slagvaardigheid
 • Meer openheid en actiegerichtheid
 • Kwaliteitsborging
 • Een verbeterd nettorendement
 • Een hogere klanttevredenheid
 • Een hogere medewerker tevredenheid

Projectleiding

Ieder project kent meerdere belanghebbenden; elk met hun eigen behoeften, belangen en verwachtingen. Daarom is het meestal een hele uitdaging om een project binnen de kaders van de gemaakte afspraken en toleranties te implementeren, te begrenzen en uit te voeren. Als projectleider leid ik dit dynamische proces in goede banen, door:

 

 • het opstellen van een goede, reële projectplanning;
 • de onderlinge verwachtingen te managen;
 • de operationele betrokkenheid en inzet te vergroten;
 • de verschillende culturen op elkaar af te stemmen;
 • heldere escalatieniveaus te benoemen;
 • adviezen over de operationele procesinrichting;
 • het afstemmen van systemen, procedures, communicatie, agenda’s, enz.
 • oog te hebben voor voortschrijdende inzichten;
 • concreet toezicht op na te komen afspraken;
 • het bewaken van de uitgangspunten van de businesscase;
 • voortgangscontroles;
 • behaalde successen te vieren.