Quality Assurance & Quality Control

Verzeker succes vanaf het begin!

Een projectmanagement audit is een onderzoek dat is opgezet om de werkelijke status te bepalen van het werk dat aan een project wordt uitgevoerd en de conformiteit ervan met de projectverklaring, inclusief tijdschema en budgetbeperkingen. Het is een onafhankelijke, gestructureerde beoordeling van de stand van zaken door Intergrid. Door afleiding of extrapolatie biedt het inzicht in het werk dat nodig is om de projectdoelstellingen te bereiken en de toereikendheid van de planning en het budget om dit te doen. Er kunnen zo tijdig corrigerende maatregelen genomen worden.

 

Het waarom, wanneer, wie, wat en hoe van projectmanagementaudits word besproken. Projectmanagement audits worden vergeleken met normale supervisie van projectmanagement, met beoordelingen voor de klant (intern of extern) en met financiële audits. Er worden richtlijnen gepresenteerd voor het kiezen van een gekwalificeerde auditor en er wordt een gestructureerd formaat aangeboden voor het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een audit.
Door goede methoden en procedures te volgen, zoals hier worden beschreven, zullen veel managers, klanten, eigenaren en investeerders de projectmanagementaudit een nuttig hulpmiddel vinden dat grote voordelen kan opleveren. Een goede audit kan zo mede de borging zijn van een succesvol project.

De mooiste kunst werken en de beste uitvindingen zijn bedacht door mensen die heel eigenwijs en anders durfden te zijn

                                                                                                                                                        Hein Pragt

Waarom mislukken projecten?

Waarom mislukken projecten? Dit is een vraag die veel managers zichzelf stellen. Als je een project opstart dan zorg je er immers voor dat alle parameters in de goede richting staan. Je maakt een inschatting van de benodigde capaciteit en middelen, je maakt een planning en toch mislukt uiteindelijk het project. Waarom terwijl je de voorbereiding zo goed hebt gedaan?

 

Waarom mislukken projecten
Als je een nieuw project wilt starten dan ga je er van uit dat het beoogde resultaat zal worden behaald. Daarvoor je stelt alles in het werk om het voor elkaar te krijgen. Toch lukt het vaak niet om het vooraf vastgestelde resultaat te behalen. Dit heeft een aantal oorzaken. De meeste problemen concentreren zich rondom de volgende onderdelen van een project:

 

Projectplanning mislukt
De projectplanning is bij de meeste projecten niet op harde feiten gebaseerd. De meeste
projectplanningen zijn niet realistisch omdat ze vaak onder politieke druk tot stand komen. De belanghebbenden, opdrachtgevers, willen vaak sneller het resultaat zien dan mogelijk is. Een planning is dan veelal gebaseerd op een schatting van de benodigde tijd.

 

Te weinig draagvlak voor het project

Een ander belangrijk onderdeel voor het goed kunnen uitvoeren van een project is het verkrijgen van voldoende draagvlak. De steun voor het project komt van verschillende kanten. Zowel de stakeholders als de projectmedewerkers en de eindgebruikers van het resultaat zullen achter het project moeten staan. Als dat niet het geval is dan is de kans zeer groot dat het beoogde projectresultaat niet zal worden behaald.

Buiten de procedures om werken

Als je een project wilt uitvoeren ben je gebonden aan allerlei regels de gelden binnen een organisatie. Vanwege de doorloopsnelheid van bepaalde activiteiten in een project bestaat de neiging om je niet strak aan de regels te houden. Doe dit wel! Veel projecten mislukken doordat er buiten bepaalde regels om wordt gewerkt. Hierdoor ontstaat vaak veel weerstand.

 

Projectrisico’s negeren

Elk project heeft te maken met bepaalde risico’s. Dit kunnen risico’s zijn van verschillende categorieën. Dit zijn bijvoorbeeld strategische of financiële risico’s. Door niet alle risico’s goed in te schatten of te bagatelliseren is een grote kans aanwezig dat het project zal mislukken als een van die risico’s zich voor doet. Bekijk dus goed vooraf welke risico’s het project loopt en bedenk daarbij de tegenmaatregelen.

 

Te veel informatie
Zorg ervoor dat iedereen binnen het project de juiste (hoeveelheid) relevante informatie krijgt. Als je te veel informatie krijgt dan zie je de door de bomen het bos niet meer en lees je het dus ook niet.

 

Geen goede business case
Bij het ontbreken van een beschrijving van de redenen waarom het project wordt uitgevoerd gaat iedereen op den duur zwemmen. Waarvoor wordt het project ook alweer uitgevoerd? Zo lang dat niet helder is omgeschreven is het project gedoemd te mislukken.

 

Te weinig geld, tijd of capaciteit
Bij gebrek in geld, tijd of capaciteit mislukt een project zeker. Het beoogde projectresultaat kan dan niet worden behaald. Spreek van tevoren een bandbreedte af met de opdrachtgever van het project om wat ruimte in te bouwen. Rapporteer ook regelmatig over deze zaken.

 

Geen commitment
Als de projectmedewerkers er een negatieve instelling op na houden dan komt dit niet ten goede aan de resultaten van het project. Zorg er daarom voor dat alle weerstand wordt weggenomen. Op die manier werkt iedereen met een positieve houding aan het project en vergroot je de kans op het behalen van het beoogde projectresultaat.

 

Succesvol projecten

Gaat u een nieuw project starten en u wilt vanaf dag 1 succesvol zijn, dan helpen wij u graag. U wilt zekerheid dat aan alle randvoorwaarden is voldaan, laat het door ons toetsen.

Heeft u een project die niet van de grond af wil komen, het gaat stroef, ziet er naar uit dat het uit tijd, en scope gaat lopen, neem contact op met Intergrid.