Focus on Security, Digitalisering en Organisatie uitdagingen

Een integrale manier van samenwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van IT-diensten uit meerdere bronnen die naadloos samenwerken om IT-diensten te leveren die volledig aansluiten op uw bedrijfsdoelstellingen.

  

Focus on Security, Digitization and Organization challenges.

An integrated way of working together using IT services from multiple sources that work seamlessly together to deliver IT services that are fully aligned with your business objectives.

Meerwaarde aan uw bedrijfsstrategie

Integrale aanpak

Vandaag de dag proberen bedrijven de effectiviteit van hun IT-diensten te verbeteren door samenwerking met geavanceerde leveranciers, gebruik van de nieuwste tools en technologieën en implementatie van nieuw IT-beleid. Maar de echte uitdaging is het implementeren van een strategie die ervoor zorgt dat deze uiteenlopende factoren integraal samen bijdragen aan het bedrijfsresultaat van de onderneming.

Een gebalanceerd IT ecosysteem

Holistiche aanpak

Met Service Integration van Intergrid zijn bedrijven in staat zich te concentreren op hun bedrijfsresultaat zonder zich te hoeven bekommeren om de uitdagingen van het beheer van IT-diensten. Dankzij onze integrale totaalaanpak kunnen ondernemingen de effectiviteit en efficiëntie van hun IT-diensten vergroten en zich focussen op hun core business.

Business waarde

Resultaat gedreven

Resultaat gedreven op het gebied van service-integratie. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van Service Integration-diensten aan talrijke klanten in zowel publieke en private sectoren. We hebben een succesvolle aanpak ontwikkeld die in hoge mate is gebaseerd is op samenwerking. We werken nauw met u samen en definiëren in samenspraak uw behoeften. Vervolgens werken we samen met u aan een gekwantificeerde business case, een operationeel model en een ondersteunend implementatieplan. Tijdens dit hele proces heeft u direct inzicht in het werk en kunt u te allen tijde ingrijpen om misverstanden en misvattingen uit de weg te ruimen.