Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie.


Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.

Visie, Missie & Doelstellingen

Intergrid wil bijdragen aan het vertrouwen in de digitale maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen.
Dat is onze missie en daarmee de toetssteen voor de dingen die we doen of willen gaan doen èn voor het bepalen of iets een succes is.
 

In een wereld die steeds complexer wordt, krijgen ondernemingen en maatschappelijke organisaties de komende decennia te maken met ingrijpende economische en sociale veranderingen. Die veranderingen liggen onder meer op het gebied van demografie, urbanisatie, technologie, klimaatverandering en verschuivingen van de economische macht. Onze visie is dat als gevolg van deze megatrends ondernemingen en maatschappelijke organisaties behoefte hebben een partner die ze kunnen vertrouwen.
 

Voor Intergrid zijn waarden bepalend voor wie we zijn.
Het gaat er niet alleen om wat we doen, maar vooral ook hoe we het doen. Wij maken samen met onze klanten, partners en medewerkers het verschil vanuit onze betrokkenheid, professionaliteit, integriteit en onafhankelijkheid.

Vision, Mission & Objectives

Intergrid wants to contribute to trust in the digital society and help solve important problems.
That is our mission and therefore the touchstone for the things we do or want to do and for determining whether something is a success.

In a world that is becoming increasingly complex, companies and civil society organisations will have to deal with far-reaching economic and social changes in the coming decades. These changes include demographics, urbanisation, technology, climate change and shifts in economic power. Our vision is that as a result of these megatrends, companies and civil society organisations need a partner they can trust.

For Intergrid, values determine who we are.
It is not only about what we do, but especially about how we do it. Together with our customers, partners and employees, we make the difference based on our commitment, professionalism, integrity and independence.