De weg naar succes is geen rechte lijn naar boven!

Achtergrond

De weg naar succes is geen steile streep naar boven! Ook ik heb dat in levenden lijve moeten ervaren. Alle gerealiseerde successen en behaalde doelen waren met vele omwegen, valkuilen en barrières. (That’s life). Een paar dingen stonden voor mij vast in het leven:

“Niets is onmogelijk”
“Opgeven is geen optie”
“Stilstaan is geen optie”
“Transparantie en eerlijkheid is het fundament waar ik op bouw overige is variabel, dynamisch en wendbaar”.

Inmiddels ben ik ruim 35 jaar actief in IT, nationaal alsmede Internationaal. Destijds ben ik onderaan begonnen binnen IT bij Hunter Douglas met IBM PC’s (reparatie en beheer) en werkte daarna als operator op IBM 4381 Mainframe. Bij Hunter Douglas zijn de basis en de fundamenten gelegd voor wie ik nu ben.

Volgende keerpunt in mijn carrière was bij Coopers & Lybrand (tegenwoordig PwC). Daar ben ik bij Coopers & Lybrand begonnen als IT-coördinator en doorgegroeid tot IT-Manager. Hier heb ik kansen en mogelijkheden gekregen om mijzelf verder te ontwikkelen op IT alsmede op organisatorische vraagstukken.

Een ander keerpunt in mij carrière was mijn start als zelfstandige (ZZP).

In de loop der jaren heb ik mijzelf verder ontwikkeld en heb vele functies en rollen bekleed alsmede vele opdrachten uitgevoerd voor gerenommeerde bedrijven (zie overzicht opdrachtgevers)

Mijn drive om Intergrid op te richten is ontstaan vanuit het perspectief dat ik een zeer grote drang heb ontwikkeld om mensen en bedrijven te helpen, de drang om het nog beter en efficiënter te doen en last but not least mijn kennis en vaardigheden niet te beperken tot één werkgever c.q. opdrachtgever.

Na vele jaren in loondienst en ruim 12 jaar als zelfstandige gewerkt te hebben heb ik in 2018 Intergrid opgericht met als doel zoveel mogelijk bedrijven te helpen met hun complexe IT uitdagingen en zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij die mij zoveel heeft gegeven.

Kenmerken Haydar

Een ondernemer in hart en nieren die ruim 35 jaar ervaring heeft op IT/Business raakvlakken. Hij is pragmatisch, een people manager en erg resultaatgericht. Sterk vermogen om effectief te organiseren, verantwoordelijkheid te nemen en taken te delegeren, problemen snel op te lossen en duidelijk te communiceren. Is een natuurlijk leider en beschikt over zeer goed ontwikkelde leiderschapscompetenties, inclusief het vermogen om tijd effectief te beheren en zowel interne als externe conflicten aan te kunnen.

Is een prestatie-, resultaat- en doelgerichte persoonlijkheid met een no-nonsens mentaliteit. Begrijpt als geen ander de uitdagingen van de klant en weet die zeer goed te vertalen naar concrete oplossingen.

Hij komt het beste tot zijn recht in een omgeving waar complexe vraagstukken spelen, zoals bijvoorbeeld het nieuw op te starten IT/Business programma/projecten, IT/business units en reorganisaties. Reorganisaties op het vlak van mens, proces en techniek.

Opdrachten, bedrijven en mensen staan voor hem centraal en hij heeft een maximale flexibele houding en doet alles om de klus met succes af te maken. Werken in de avond en in het weekend is voor hem geen probleem, betrokkenheid, commitment en loyaliteit staan bij hem hoog in het vaandel.

Je komt in een fase dat je meer kan en wil, dus de next step. Zo is ook Intergrid ontstaan: de wil en de drang om meer opdrachtgevers, bedrijven en professionals te helpen en tegelijkertijd iets terug te doen voor een betere maatschappij.


'Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je werkelijk overal.'

Wat maakt ons bijzonder

In staat om verandering te bewerkstelligen. We ontzorgen met de juiste prioriteit met juiste essentie. Wij gaan waar nodig voor de totaal aanpak, bekijken het geheel en nemen de omgeving daarbij bij in mee. We openen deuren zodat die nodig zijn om de juiste verandering door te voeren. Wij zijn verbinders en bruggenbouwers

Kennis van zaken

Begrijpen klantomgeving, processen, lopende zaken en knelpunten en wat er op de markt speelt. Ruime kennis en ervaring (in breedte en diepte) op het gebied van:
Security
Digitalisering
Organisatie
Kosten besparing (Efficiency)

Professioneel

Vanuit ruime ervaring op verschillende niveaus professioneel adviseren en acteren. We gaan voor kwaliteit en duurzaamheid. We geven onze mening en advies. Zaken doen op basis van gelijkwaardigheid. We werken vanuit onze kernwaarden. Wij zijn transparant in wat wij doen

WHAT MAKES US SPECIAL
CAPABLE OF BRINGING ABOUT CHANGE. WE RELIEVE WITH THE RIGHT PRIORITY WITH THE RIGHT ESSENCE. WHERE NECESSARY, WE TAKE A HOLISTIC APPROACH, LOOK AT THE WHOLE AND INCORPORATE THE ENVIRONMENT INTO IT. WE OPEN DOORS SO THAT THEY ARE NECESSARY TO IMPLEMENT THE RIGHT CHANGE. WE ARE CONNECTORS AND BRIDGE BUILDERS
EXPERT KNOWLEDGE
UNDERSTAND CUSTOMER ENVIRONMENT, PROCESSES, ONGOING BUSINESS AND BOTTLENECKS AND WHAT IS GOING ON IN THE MARKET. EXTENSIVE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE (IN BREADTH AND DEPTH) IN THE FIELD OF:
SECURITY
DIGITALISATION
ORGANISATION
COST SAVING (EFFICIENCY)
PROFESSIONAL
BASED ON EXTENSIVE EXPERIENCE AT VARIOUS LEVELS OF PROFESSIONAL ADVICE AND ACTING. WE GO FOR QUALITY AND DURABILITY. WE GIVE OUR OPINION AND ADVICE. DOING BUSINESS ON THE BASIS OF EQUALITY. WE WORK ON THE BASIS OF OUR CORE VALUES. WE ARE TRANSPARENT IN WHAT WE DO