Energie Transitie

Wij helpen u bij de uitdagingen in uw sector.

De energiesector is constant in beweging, en dat zal voorlopig wel zo blijven.

U bevindt zich in het hart van een spannende maar zeer veeleisende sector, waar alles in vrijwel elk segment tegelijk gebeurt.

Wereldwijde veranderingen hebben gevolgen voor netbeheerders
De traditionele bedrijfsmodellen van de beheerders van energienetten staan door de effecten van wereldwijde technologische innovaties en de overstap naar duurzame energie zwaar onder druk. Duurzame energie vervangt fossiele brandstoffen en energienetwerken worden van top-down gecentraliseerde systemen omgezet naar veel interactievere, maar ook gedecentraliseerde en gefragmenteerde netwerken. Netbeheerders krijgen te maken met meer interactiviteit en contact met hun klanten. De energieconsument van de toekomst zal meer betrokken zijn bij hoe en waar zijn energie wordt opgewekt. Het aanleggen van slimme netwerken is in deze context van groot belang voor netbeheerders. Voor traditionele netbeheerders neemt de concurrentie toe. Huishoudens voorzien in toenemende mate zelf in hun energiebehoefte en nieuwe aanbieders betreden de markt met nieuwe waarde voorstellen en verdienmodellen. Bovendien kunnen netbeheerders (binnen de wettelijke kaders) een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Al deze ontwikkelingen dwingen netbeheerders zich steeds soepeler aan te passen aan een turbulente omgeving.

Energietransitie
De transitie naar een schone en efficiënte energievoorziening is een bron van nieuwe waarde.

Het tijdperk van fossiele brandstof is nog niet voorbij, maar de periode van schone energie is al volop begonnen. Het opraken van fossiele brandstof en de noodzaak om energie schoner te maken, vraagt om innovatie en samenwerking van bedrijven, wetenschap en internationale politiek. Eenvoudig? Dat zal de energietransitie niet zijn. Maar interessant en inspirerend is het evengoed. De transitie naar schone energie leidt tot nieuwe verbindingen, verrassende ontdekkingen en materiële, nieuwe waarde.

Onze experts kunnen u daarbij helpen met onze kennis van, en ervaring in de sector bieden wij u diensten aan op het gebied van:

Zo helpt Intergrid
Wij helpen onze klanten om te gaan met diverse zakelijke uitdagingen, hun bedrijven te transformeren, hun inkomsten te verhogen en kosten te verlagen. We helpen nieuwe strategieën te ontwikkelen, operationele modellen te verbeteren, en om efficiëntere organisaties en managementmethodes te ontwikkelen waarmee we waarde creëren voor consumenten en investeerders.

Digitalisering van energie netten
Om klaar te zijn voor de transitie zullen de energie netten gedigitaliseerd moeten worden. Dit heeft zeer veel impact op de organisatie en is een zeer complexe vraagstuk.
Intergrid helpt u graag met visie, planvorming en realisatie.

Strategisch en organisatorisch ontwerp
We kunnen uw organisatie helpen zich aan de nieuwe omgeving aan te passen. Dat doen we bijvoorbeeld met strategische assessments. Daarbij optimaliseren we uw operationele organisatie en ondersteunen we het veranderproces.

Compliance en regelgeving
Compliance is in deze sterk gereguleerde sector van groot belang. Onze eigen specialisten op het gebied van nationale en internationale energieregelgeving kunnen u daarbij helpen.

Informatiesystemen
Zijn uw informatiesystemen klaar voor het netbeheer van de toekomst? IT-systemen en -processen worden steeds belangrijker voor de beheerders van energienetwerken. Wij leveren de support voor uw systeem- en netwerkbeveiliging, het doorvoeren van veranderingen en het beperken van bedrijfsrisico's.

Duurzaamheid
Hoe is de kwaliteit van uw rapportages? Wij kunnen u helpen uw duurzaamheidsrapportages te laten aansluiten bij uw bedrijfsstrategie en de behoeften van uw stakeholders. Daarnaast zijn we zeer ervaren in het optimaliseren van interne processen voor geïntegreerde verslaglegging.