Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen. (Charles Darwin)

DIGITALE TRANSFORMATIE

Veel bedrijven en organisaties worstelen met de transitie naar een digitale organisatie. En dat is niet verwonderlijk gezien het snelgroeiende aantal mogelijkheden die digitale en online technologieën bieden en vooral de ongekende snelheid waarmee die zich ontwikkelen. Organisaties die over vijf jaar nog bestaansrecht willen hebben, kunnen niet anders dan serieus aan de slag gaan met digitale transformatie. Intergrid geeft u een aantal tips voor digitaal succes.

 

Organisatie die willen veranderen moeten zich er allereerst terdege van bewust zijn dat er geen weg terug is. Technologie is een belangrijk en onmisbaar onderdeel geworden van onze maatschappij. Bovendien zijn bijna alle apparaten aan elkaar verbonden (‘Internet of Things’). Apparaten die ongekende hoeveelheden data generen. Door efficiënte uitwisseling hiervan ontstaan er allerlei nieuwe mogelijkheden, die voorheen niet bestonden of zelfs ondenkbaar waren.
Onder directies, bestuurders en managers is deze materie het gesprek van de dag. En velen maken zich er zorgen over. Het bewustzijn groeit dat digitale technologieën zich razendsnel ontwikkelen en dat de digitale transformatie daadwerkelijk business modellen overbodig maakt en de grootste organisaties kan doen wankelen of zelfs omvallen.


Een goede leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in de leider, een geweldige leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in zichzelf.

(Eleanor Roosevelt)

Succesvol digitaal transformeren?

Zorg voor een heldere toekomstvisie vanuit de top en een cross-functioneel transformatieteam. Wij geloven dat het digitaal transformeren van organisaties meer is dan het implementeren van een nieuw informatiesysteem of het digitaliseren van een proces. Het is een strategische opdracht die het hart van de organisatie raakt en dus de verantwoordelijkheid is van het leiderschap in de organisatie, ongeacht de samenstelling van de C-suite. Een heldere visie op digitale transformatie en een duidelijke veranderopdracht zijn dan ook belangrijke ingrediënten voor een succesvolle digitale transformatie van een organisatie. Intergrid helpt u graag daar mee.

Intergrid helpt u graag met uw digitalisering uitdagingen.
Neem contact op voor een inspiratie gesprek.

CONTACT