"Het enige constante is de verandering"

Vanuit dat perspectief hebben wij ons georganiseerd

Maximale wendbaarheid & flexibiliteit ten gunste van onze relaties!

Onze aanpak

“Het enige constante is verandering.”
Vanuit dat perspectief hebben wij ons georganiseerd. Wendbaar, flexibel en snel acteren op de veranderende wereld en klantvraagstukken.
Om snel in te kunnen spelen op klantvraagstukken hebben wij ons wendbaar en flexibel georganiseerd met een vaste kern en een flexibele schil van Professionals

AP & IP

Een vaste kern van Intergrid Associate partners en Intergrid Professionals die gelieerd zijn aan Intergrid en waar we intensief mee samen werken. De Associate partners en Professionals dragen een substantiële bijdrage aan het succes van Intergrid en succesvolle opdrachten van onze klanten.
 

Zelfstandige professionals

Een grote flexibele schil van zelfstandige professionals die jaren kennis en ervaring opgebouwd hebben in een of meerdere specifieke onderdeel. Intergrid alsmede onze klanten hebben continue toegang tot hun kennis en expertise.

 

OUR APPROACH

"The only constant is change."
It is from that perspective that we have organized ourselves. Agile, flexible and fast acting on the changing world and customer issues.
In order to be able to respond quickly to customer issues, we have organized ourselves agile and flexible with a fixed core and a flexible layer of Professionals.

AP & IP

A permanent core of Intergrid Associate partners and Intergrid Professionals who are affiliated with Intergrid and with whom we work intensively. The Associate partners and Professionals contribute substantially to the success of Intergrid and successful assignments of our clients.

 

Independent professionals

A large flexible shell of independent professionals who have built up years of knowledge and experience in one or more specific areas. Intergrid as well as our clients have continuous access to their knowledge and expertise.


 

Service Provider

Daarnaast hebben wij een selectie gemaakt van diverse service providers die het beste zijn in hun marktsegment. Dit betekent niet dat we verbonden zijn aan deze providers integendeel elke vraag c.q. uitdaging heeft zijn kenmerken en op basis daarvan zorgen wij voor de juiste combinatie en fit. Kracht van Intergrid is het bundelen en samensmeden van kennis en ervaring en zorgdragen dat alle ingrediënten aanwezig zijn voor succes. Op basis van klantvragen (uitdagingen) selecteren wij alleen maar de beste bedrijven en zelfstandige professionals om de klus samen mee op te pakken en met succes te klaren. Dit alles gebeurt onder regie en verantwoordelijkheid van Intergrid. Intergrid neemt de verantwoordelijkheid en ontzorgt de klant.

Service Provider

In addition, we have made a selection of various service providers that are the best in their market segment. This does not mean that we are connected to these providers; on the contrary, every question or challenge has its characteristics and based on this we ensure the right combination and fit. Intergrid's strength is the bundling and merging of knowledge and experience and ensuring that all ingredients are present for success. On the basis of customer questions (challenges) we only select the best companies and independent professionals to take the job together and get it done successfully. All this happens under the direction and responsibility of Intergrid. Intergrid takes the responsibility and relieves the client.